AKDENİZ SAĞLIK VAKFI

1985’DEN BUGÜNE

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI HAKKINDA

Akdeniz Sağlık Vakfı Hastanesi
How Motivation Can Go Beyond Strength Training trx reverse fly the benefits of whey protein for bodybuilding.
Akdeniz Sağlık Vakfı Hastanesi – Antalya Eski Doğum EviAkdeniz Sağlık Vakfı 1985 yılında Antalya’da kurulmuştur. Vakfımız özellikle diyaliz, organ nakli, kalp damar cerrahisi ve rekonstrüktif cerrahi konularında, dünya standartları düzeyinde uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmak amaçları içerisinde yer almıştır. 1985 yılında Ali Çetinkaya caddesinde bulunan eski doğum evi olarak bilinen binaya önce tanı merkezi daha sonrasında da 50 yataklı Akdeniz Sağlık Vakfı Hastanesi olarak hayata geçirilmiştir. 2004 yılında hizmete açılan Akdeniz Sağlık Vakfı Tıp merkezi ile de Antalya Halkına hizmet vermenin yanı sıra turistlere de ilk olarak hizmet veren yabancı sigortalı şirketlerin ve tur operatörlerinin hemen hepsi tarafından tanınan ve güvenilen ilk özel hastanesi olmuştur. 1999 yılında hastanenin faaliyet gösterdiği maliye bakanlığına ait binanın kira sözleşmesinin 2005 yılına kadar yürürlükte olmasına rağmen bazı nedenlerle hastane binasının boşaltması istenmiş konu ile ilgili açılmış davaların ardından 2008 yılında Ali Çetinkaya caddesinde bulunan Akdeniz Sağlık Vakfı Hastanemizi kapatmak zorunda kalınmıştır. Bu süreçte bu dava süreciyle uğraşırken ayrıca hastanenin kapatılma süreci gündeme gelmiş, ortaya çıkan maddi yetersizliklere rağmen vakfın önceki dönemde çabalarıyla yapımına başlanan Zeytinköy semtinde almış olduğumuz arsamız üzerine yapılması planlanan 200 yataklı hastane inşaatımız yönetim kurulu üyelerinden oluşan emanet komisyonu sorumluluğunda yapım faaliyetini sürdürmeye çalışmıştır. Antalya’ya yakışır, kurumlaşmış çok gelişmiş özel bir hastane oluşturmak onu kurumlaştırarak yaşatmak vakfın hedefi olmuştur.

Hastanemizin Kaba inşaatını tamamladıktan sonra dönem içinde süre gelen maddi imkansızlıklardan dolayı inşaatına devam edilememiştir. Bu nedenle yarım kalan inşaatın hastane olarak tamamlanmasına yardımcı olacak yatırımcı arayışına başlanmıştır. Bu kapsamda 15.05.2012 tarihinde Yaşam Hastaneleri Gurubu ile aramızda mülkiyetten belirli bır hissenin devri karşılığında  natamam özel hastane inşaatının tamamlanması ve inşaatı bu şekilde tamamlanan hastanenin işletilmesi sözleşmesi yapılarak, hastanemiz tamamlanmış ve  AKDENİZ SAĞLIK VAKFI YAŞAM HASTANESİ ismiyle 16 şubat 2017 tarihinde  hasta kabulüne başlamıştır. En ileri teknolojilerle ve en modern cihazlarla donatılan 26.400 m2 kapalı alandan oluşan hastanede; 61 adet poliklinik odası, 9 ameliyathane salonu, 46 erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 2 adet negatif basınçlı solunum izolasyon Yoğun Bakım Ünitesi, 23 adet Yeni Doğan Yoğun Bakım, 2 adet Doğum Salonu, tüm branşlarda her tür tıbbi tanı ve tedavi üniteleri yer almaktadır.

Akıllı bina olarak tasarlanan ve inşa edilen, Antalya’nın ve Akdeniz Bölgesi’nin en gelişmiş tıp teknolojisi altyapısı ile donatılmış ve 3 Tesla 48 Kanal MR, 384 Kesit Cardiac CT Anjio yapılabilen tomografi, en düşük doz program ile tomosentezli dijital mamografi vb. üst düzey teknolojik cihazlar bulunmaktadır.

Hastanemizle ve ilerleyen dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizle siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.

Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından idare edilen AKDENİZ SAĞLIK VAKFI ‘nda, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet vermektedir.

Vakfımıza bugüne kadar değer katan ebediyete uğurladığımız mütevelli üyelerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


HASAN SUBAŞI

BAŞKAN

ALİ KIVRAK

BAŞKAN YARDIMCISI


PROF.DR.
MUSTAFA MELİKOĞLU
BAŞKAN  YARDIMCISI

AHMET ACAR

ÜYE


PROF.DR.
TAHA KARAMAN
ÜYE

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

A.KEMAL EMEK
A.RAUF ULUSOY
AHMET ACAR
AHMET ARAS
AHMET ESAT KURŞUN
AHMET ŞEVKİ ZAMAN
AHMET NEZİHİ OYGÜR
ALİ BIDI
ALİ KIVRAK
ALİ ŞENGÜL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA TABİP ODASI
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
AYTAÇ KÜÇÜKÜNAL
CAN KASAPOĞLU

CEMAL ÖZKAN
FETTAH FEVZİ ERSOY
GÖKALP DİNÇMEN
HAKKI KAYNAKÇI
HALİL ERDEM
HASAN SUBAŞI
İBRAHİM KURULOĞLU
KAAN BERBEROĞLU
M.ŞÜKRÜ AKTAN
M.İBRAHİM YALÇIN
MEHMET RIFKI AYTEKİN
MEHMET YALÇIN
METİN SEVÜK
MUHARREM KOÇ
MUSTAFA AKAYDIN
MUSTAFA MELİKOĞLU
ÖMER ARİF SUBAŞI

ÖMER PEŞLİ
ÖMER COŞKUN ÖZEN
RASİM DEMİRKAN
REHA MEHMET YAVUZ
SADIK DİZDAROĞLU
SALİM GÜLLÜPINAR
SEDAT PEKER
SÜLEYMAN ÇEVİK
ŞENER DOĞAN KARDAM
VEDAT BAŞER
YAVUZ CANÖZ

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-  Vakfın adı “AKDENİZ SAĞLIK VAKFI” dır. Söz konusu Vakıf, iş bu resmi senette sadece “Vakıf” sözcüğü ile anılacaktır.

Madde 2-  Vakfın merkezi ANTALYA’dır.

Vakfın Adresi: Pamir Caddesi No: 38/11 Bahçelievler.

VAKFIN AMACI

Madde 3-  Vakıf özellikle diyaliz, organ nakli, kalp damar cerrahisi ve rekonstrüktif cerrahi  konularında, Dünya standartları düzeyinde uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Vakıf amacını gerçekleştirmek için,

 • Diyaliz ve organ nakli, kalp-damar cerrahisi ve rekonstrüktif cerrahi konularında Ulusal düzeyde tedavi, eğitim, araştırma kurumları kurar, donanımını sağlar, gerektiğinde tam teşekküllü hastanelere dönüştürür, bu kurumları işletir, işlettirebilir ve bu nitelikteki diğer kurumlarla işbirliği yapar ve destek sağlayabilir.
 • Aynı amacı taşıyan Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ve Üniversiteler ile işbirliği yapar. Bu kuruluşlarla kendisine bağlı müşterek merkezler kurar. Bu merkezlerin çalışması ve denetimi ile ilgili hususlar vakıf yönetim kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.
 • Amacına uygun konularda değişik düzeyde uzman insan gücü oluşturmak, teknik elemanlar yetiştirmek ve ileri ihtisaslaşmayı gerçekleştirmek için burslar ve olanaklar sağlar. Gerektiğinde öğrenci yurtları kurar.
 • Vakıf amaçlarına uygun çalışmalara teşvik ve hizmet ödülleri verebilir. Yurtiçi ve dışı araştırma ve eğitim projelerini destekleyebilir.
 • Vakıf, eğitim olanaklarını arttırmak amacıyla öğrencilere yurtlar ve burslar sağlar.
 • Vakıf, sağladığı bilgi birikimini yayınlar. Seminerler , konferanslar, toplantılar, hizmet içi eğitim kursları düzenler.
 • Vakıf, kuruluşlarında dünya standartlarındaki bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak için yabancı uyruklu uzmanları T.C. ilgili kanun ve yönetmenliklerine göre istihdam edebilir.
 • Vakıf, amacı içindeki tedaviye muhtaç ve mali durumları iyi olmayan hastalara tedavileri hususunda her türlü yardımda bulunabilir. Bu yardım vakfın ekonomik imkanlarına göre %25’e kadar yapılabilir.
 • Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için ve masraflarını karşılamak üzere döner sermayeli işletmeler kurabilir.

VAKFIN VARLIĞI VE GELİRLERİ

Madde 4- Vakfın kuruluştaki mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 33.316.250 tl.sıdır. Vakıf bu ilk mal varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, mal varlıklarını ve bunların gelirlerini bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisap edebilir. Vakfın mallarını arttırmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile her türlü tasarrufta bulunabilir. Taşınmazlar alıp satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde 5- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim ve idame masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara tahsis edilecek miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakıf amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları şunlardır:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

GENEL KURUL:

Madde 7- Vakfın ilk genel kurulu, Vakıf senedinin sonunda isimleri belirtilen kurucu üyeler ile Vakıf Genel Kurulu tarafından seçilerek onursal üyelerden oluşur. Vakfın kurucu üyelerinin ölümleri halinde vasiyet ettikleri kişiler Genel kurulda kurucu üye vasıflarını devam ettirirler.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 8-

 • Vakıf Yönetim Kurulunu seçmek
 • Vakıf Denetim Kurulunu seçmek
 • Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapmak.
 • Bilanço, gelir-gider hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile hesaplara ilişkin öteki rapor ve belgeleri incelemek ve onaylamak.
 • Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasında Genel Kurulun onursal üyelerini seçmek.
 • Bütçe ve çalışma raporunu onaylamak.
 • Vakıf Yönetmelik ve tüzüklerini onaylamak.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Vakıftaki görevleri ile ilgili zaruri masrafların ödenmesi ve miktarını karara bağlamak.

 

GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 9-

 • Genel Kurul her yılın ilk ayı içinde çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır.
 • Genel Kurul toplantısında çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantı tirajı yüksek ilk on gazeteden birinde ilandan itibaren 15 gün içinde çoğunluk aranmadan yapılır ve kararlarını alır.
 • Genel Kurul, Başkan veya Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 • Genel Kurul, kendi başkanını, toplantıya katılanların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçer.
 • Genel Kurul, vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin kararlarını çoğunlukla alır.
 • Onursal üyeler çoğunluğu etkilemez ve oy kullanamazlar.

YÖNETİM  KURULU:

Madde 10- Vakfın yönetimi ve temsili, beş kişiden oluşan yönetim kurulunca yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından beş yıllık süre için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi başkanını çoğunlukla seçer.

Vakfın ilk Yönetim Kurulu üyeleri

 1. Yener ULUSOY (Antalya Belediye Başkanı)
 2. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU (Akdeniz Ü.Tıp Fak.Dekanı)
 3. Doç. Dr. Mustafa AKAYDIN
 4. Doç.Dr. Nezihi OYGÜR
 5. Oğuz BİRCAN

Bu Yönetim Kurulunun görev süresi yedi yıldır. Yönetim Kurulu üyelinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni üye atanır. Bu şekilde seçilen üye yerini aldığı kişinin süresini tamamlar.

YÖNETİM  KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 11- Yönetim Kurulu, Vakfı yönetim ve temsile yetkili organdır. Bu nedenle, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken olağan işleri yapmaya, kararları almaya yetkili ve görevlidir. Yasalar, tüzükler ve bu Vakıf senedinin çeşitli maddelerinde belirtilen işleri de uygulama görev ve yetkisine sahiptir.

 • Vakfın durumu ve işleri hakkında gerekli bütün kararları almak.
 • Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak
 • Vakıf adına imzaya yetkili olanların, yetki derecelerini tespit etmek.
 • Vakfı mahkemelerde temsile, olağan işlerde sulha, ibraya, feragata Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Vakıf işlerinde uygulanacak ilkeleri belirleyecek yönetmenlikleri hazırlamak, gerektiğinde bunlarda değişiklik yapmak.
 • Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
 • Genel Kurulun kararlarını uygulamak.
 • Vakfın amacına uygun olarak alacağı şartlı bağışları kabul etmek.
 • Menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü bağışları kabul etmek veya reddetmek veya diğer suretlerle iktisap etmek, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde amaca uygun biçimde tasarrufta bulunmak
 • Genel Kurula yeni üye seçimi için öneride bulunmak.

YÖNETİM  KURULUNUN TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI

Madde 12- Vakıf Yönetim Kurulu senede en az dört defa toplanır. Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya başkan çağırır. Arka arkaya dört defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu Kararıyla müstafi sayılabilir. Toplantılarda kararlar, üye salt çoğunluğu ile alınır.

DENETİM  KURULU:

Madde 13- Vakıf hesaplarını denetlemek amacıyla, Genel Kurul tarafından bir yıllık süre için iki kişiden oluşan bir Denetim Kurulu seçilir. Denetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı ödenecek ücreti Genel Kurul tespit eder.

Denetim Kurulu görevi, Vakfın o yıl içerisindeki tüm mali işlemlerini inceleyerek Genel Kurula bir rapor halinde sunmaktır.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 14- Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 • Vakıf mallarının gelirleri.
 • Vakfa yapılacak her çeşit bağışlar.
 • Diğer gelirler.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 15- Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar.31 Aralık’ta sona erer.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 16- Vakıf 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük gereğince teftiş makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün  teftiş ve denetimine tabidir.

VAKFIN TUTACAĞI DEFTERLER:

Madde 17- Vakıf Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzükte öngörülen defterleri tutar.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ:

Madde 18- Genel Kurul , Vakfın amacının tahakkukun imkansız hale geldiği kanaatine varırsa yetkili mahkemeye başvurarak, durumu mahkeme siciline tescilini ister. Yetkili mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazılı düşüncelerini alarak kurulun talebini karara bağlar.

SONA EREN VAKFA AİT MALLARIN TAHSİSİ:

Madde 19- Fesih sonunda vakfın borçlarından artakalan mal varlığı genel kurul kararı ile aynı amaç ile kurulmuş başka bir vakfa devredilir.

VAKIF SENEDİ DEĞİŞEN MADDELER:

23.12.1987 Tarih 1987/926 karar nolu değişiklik yapılan maddeler:

Madde :3 Fıkra b: Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapar. Bu kuruluşlarla müşterek merkezler kurar. Bu merkezlerin çalışması ve denetimi ile ilgili hususlar vakıf yönetim kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.

Madde :3 Fıkra h: Vakıf amacı içindeki tedaviye muhtaç ve mali durumları iyi olmayan hastalara tedavileri hususunda her türlü yardımda bulunabilir. Vakfın sağlık tesislerinde hizmet ve yatak kapasitesinin %10’u maddi  imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.

Madde :5 a- Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirinin %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, %15’ini    Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise vakıf amaçlarına sarf etmek ve tahsise zorunludur.

b- Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçeye yada Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tümü yada bir bölümü Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

          c-Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar, hiçbir biçimde başka bir amaçla kullanılmaz. Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar yedek akçe yada Vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

         d-Vakfın amaçlarına tahsis ettiği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu gelirlerin tümü yada bir bölümü, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanmış belli bir projenin gerçekleştirilmesi için belirlenmiş bir fonda toplanabilir.

Madde :8 Fıkra e: Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından, Genel Kurulun yeni üye ve  onursal üyelerini seçmek.

Madde 17- Vakıf Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzükte öngörülen defterleri bilanço esasına göre tutar.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI

Gebizli, 1116. Sk. No:4, 07300 Muratpaşa/Antalya

Tel:+90 (242) 212 0 777
Faks:+90 (242) 312 88 77

info@akdenizsaglikvakfi.org